Method: edits.testers.patch

Test kullanıcılarına yama uygular. Not: Test kullanıcıları kaynağı, e-posta listelerini desteklemez.

HTTP isteği

PATCH https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/testers/{track}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

editId

string

Düzenlemenin tanımlayıcısı.

track

string

Güncellenecek parça.

İstek içeriği

İstek metni, Testers öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Testers öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher