REST Resource: edits.testers

Kaynak: Test kullanıcıları

Bir uygulamanın test kullanıcıları. TestersService kaynağı. Not: Play Console kullanıcı arayüzünde e-posta listeleri aracılığıyla test kullanıcıları eklemek mümkün olsa da bu kaynak, e-posta listelerini desteklemez.

JSON gösterimi
{
  "googleGroups": [
    string
  ]
}
Alanlar
googleGroups[]

string

Tüm test Google Gruplar, e-posta adresleri olarak.

Yöntemler

get

Test kullanıcılarını getirir.

patch

Test kullanıcılarına yama uygular.

update

Test kullanıcılarını günceller.