Method: edits.tracks.update

Bir kanalı günceller.

HTTP isteği

PUT https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/tracks/{track}

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

editId

string

Düzenlemenin tanımlayıcısı.

track

string

Parçanın tanımlayıcısı.

İstek metni

İstek metni, Track öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Track öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher