REST Resource: edits

Kaynak: AppEdit

Uygulama düzenlemesi. EditsService kaynağı.

JSON gösterimi
{
  "id": string,
  "expiryTimeSeconds": string
}
Alanlar
id

string

Yalnızca çıkış. Düzenlemenin tanımlayıcısı. Sonraki API çağrılarında kullanılabilir.

expiryTimeSeconds

string

Yalnızca çıkış. Düzenlemenin sona ereceği ve artık kullanım için geçerli olmayacağı zaman (Dönemden bu yana saniye olarak).

Yöntemler

commit

Uygulamada düzenleme yapar.

delete

Uygulamada yapılan bir düzenlemeyi siler.

get

Bir uygulama düzenlemesi alır.

insert

Bir uygulama için yeni düzenleme oluşturur.

validate

Bir uygulama düzenlemesini doğrular.