Method: edits.commit

Uygulamada düzenleme yapar.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}:commit

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Uygulamanın paket adı.

editId

string

Düzenlemenin tanımlayıcısı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
changesNotSentForReview

boolean

Bu düzenlemedeki değişikliklerin, Google Play Console kullanıcı arayüzünden açıkça incelemeye gönderilene kadar incelenmeyeceğini belirtir. Bu değişiklikler henüz incelemeye gönderilmemiş diğer tüm değişikliklere eklenir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, AppEdit öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher