Method: grants.patch

Kullanıcının erişimini belirtilen pakete günceller.

HTTP isteği

PATCH https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/{grant.name=developers/*/users/*/grants/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
grant.name

string

Zorunlu. Bu bağışın, "developers/{developer}/users/{email}/grants/{packageName}" kalıbına uygun şekilde kaynak adı. Bu izin, bir taslak uygulama içinse paket adı yerine bu kaynak adında uygulama kimliği kullanılacaktır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

İsteğe bağlı. Güncellenecek alanların listesi.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek içeriği

İstek metni, Grant öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Grant öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher