REST Resource: grants

Kaynak: İzin

Erişim izni kaynağı.

JSON gösterimi
{
  "name": string,
  "packageName": string,
  "appLevelPermissions": [
    enum (AppLevelPermission)
  ]
}
Alanlar
name

string

Zorunlu. "developers/{developer}/users/{email}/grants/{packageName}" kalıbına göre bu izin için kaynak adı. Bu izin bir taslak uygulama içinse paket adı yerine bu kaynak adında uygulama kimliği kullanılır.

packageName

string

Sabit. Uygulamanın paket adı. Bu alan, taslak uygulamalar için boş olacaktır.

appLevelPermissions[]

enum (AppLevelPermission)

Bu uygulama için kullanıcıya verilen izinler.

AppLevelPermission

Uygulama düzeyinde verilen bir izin.

Sıralamalar
APP_LEVEL_PERMISSION_UNSPECIFIED Bilinmeyen veya belirtilmemiş izin.
CAN_ACCESS_APP

Uygulama bilgilerini görüntüleme (salt okunur). Kullanımdan kaldırıldı: Daha ayrıntılı bir özellik tanımlamayı deneyin. Aksi takdirde, AppLevelPermission.CAN_VIEW_NON_FINANCIAL_DATA'yı kontrol edin.

CAN_VIEW_FINANCIAL_DATA Finansal verileri görüntüleme.
CAN_MANAGE_PERMISSIONS Yönetici (tüm izinler).
CAN_REPLY_TO_REVIEWS yorumlara.yanıt verme.
CAN_MANAGE_PUBLIC_APKS Üretim sürümüne yayınlama, cihazları hariç tutma ve Google Play'den uygulama imzalamayı kullanma.
CAN_MANAGE_TRACK_APKS Test kanallarına yayınlayın.
CAN_MANAGE_TRACK_USERS Test kanallarını yönetme ve test kullanıcısı listelerini düzenleme.
CAN_MANAGE_PUBLIC_LISTING Mağazadaki varlığı yönetme.
CAN_MANAGE_DRAFT_APPS Taslak uygulamaları düzenleme ve silme
CAN_MANAGE_ORDERS Siparişleri ve abonelikleri yönetin.
CAN_MANAGE_APP_CONTENT Politikayla ilgili sayfaları yönetin.
CAN_VIEW_NON_FINANCIAL_DATA Uygulama bilgilerini görüntüleme (salt okunur).
CAN_VIEW_APP_QUALITY Vitals, Kilitlenmeler vb. uygulama kalitesi verilerini görüntüleme

Yöntemler

create

Bir kullanıcıya belirtilen pakete erişim izni verin.

delete

Kullanıcının belirtilen pakete veya geliştirici hesabına yönelik tüm erişimini kaldırır.

patch

Kullanıcının erişimini verilen pakete günceller.