Method: monetization.subscriptions.basePlans.deactivate

Temel planı devre dışı bırakır. Devre dışı bırakıldığında yeni aboneler temel plandan yararlanamaz ancak mevcut aboneler aboneliklerini sürdürür.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}/basePlans/{basePlanId}:deactivate

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Zorunlu. Devre dışı bırakılacak temel planın üst uygulaması (paket adı).

productId

string

Zorunlu. Devre dışı bırakılacak temel planın üst aboneliği (ID).

basePlanId

string

Zorunlu. Devre dışı bırakılacak temel planın benzersiz temel plan kimliğidir.

İstek içeriği

İstek gövdesi, aşağıdaki yapıyla birlikte veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "latencyTolerance": enum (ProductUpdateLatencyTolerance)
}
Alanlar
latencyTolerance

enum (ProductUpdateLatencyTolerance)

İsteğe bağlı. Bu ürün güncellemesinin yayılması için gecikme toleransı. Varsayılan olarak gecikmeye duyarlıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Subscription öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher