REST Resource: monetization.subscriptions.basePlans

Kaynak

Bu kaynakla ilişkili kalıcı veri yok.

Yöntemler

activate

Temel planı etkinleştirir.

batchMigratePrices

MigrateBasePlanPrices uç noktasının toplu varyantı.

batchUpdateStates

Bir veya daha fazla abonelikte temel planları etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

deactivate

Temel planı devre dışı bırakır.

delete

Temel planı siler.

migratePrices

Geçmiş abonelik fiyatı alan aboneleri, belirtilen bölge için şu anda sunulan fiyata taşır.