Method: purchases.subscriptions.get

Kullanıcının abonelik satın alma işleminin geçerli olup olmadığını kontrol eder ve son kullanma tarihini döndürür.

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Bu aboneliğin satın alındığı uygulamanın paket adı (örneğin, 'com.some.thing').

subscriptionId

string

Satın alınan abonelik kimliği (örneğin, 'month001').

token

string

Abonelik satın alındığında kullanıcının cihazına sağlanan jeton.

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

satın almalar.subscriptions.get API'sinin yanıtı.

JSON gösterimi
{
  "resource": {
    object (SubscriptionPurchase)
  }
}
Alanlar
resource

object (SubscriptionPurchase)

Abonelik satın alma işlemi sorgulanıyor.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher