Method: purchases.subscriptions.refund

Kullanıcının abonelik satın alma işlemi için geri ödeme yapılır ancak abonelik, geçerlilik süresi sona erene kadar geçerli olmaya devam eder ve yinelenmeye devam eder.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}:refund

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Bu aboneliğin satın alındığı uygulamanın paket adı (örneğin, 'com.some.thing').

subscriptionId

string

&"Satın alınan abonelik kimliği (örneğin, 'month001').

token

string

Abonelik satın alındığında kullanıcının cihazına sağlanan jeton.

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher