Method: purchases.subscriptionsv2.get

details.get aboneliğiyle ilgili meta veriler

HTTP isteği

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptionsv2/tokens/{token}

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Bu aboneliğin satın alındığı uygulamanın paketi (örneğin, 'com.some.thing').

token

string

Zorunlu. Abonelik satın alındığında kullanıcının cihazına sağlanan jeton.

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, SubscriptionPurchaseV2 öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher