REST Resource: reviews

Kaynak: İnceleme

Bir Android uygulaması incelemesi.

JSON gösterimi
{
 "reviewId": string,
 "authorName": string,
 "comments": [
  {
   object (Comment)
  }
 ]
}
Alanlar
reviewId

string

Bu yorumun benzersiz tanımlayıcısı.

authorName

string

Yorumu yazan kullanıcının adı.

comments[]

object (Comment)

İnceleme için yorumları içeren tekrarlanan bir alan.

Yorum

Kullanıcı ve geliştirici arasındaki görüşme girişi.

JSON gösterimi
{

 // Union field comment can be only one of the following:
 "userComment": {
  object (UserComment)
 },
 "developerComment": {
  object (DeveloperComment)
 }
 // End of list of possible types for union field comment.
}
Alanlar

comment alanı.

comment şunlardan yalnızca biri olabilir:

userComment

object (UserComment)

Bir kullanıcının yorumu.

developerComment

object (DeveloperComment)

Bir geliştiriciden yorum.

UserComment

Kullanıcı ve geliştirici arasındaki görüşmeden kullanıcı girişi.

JSON gösterimi
{
 "text": string,
 "lastModified": {
  object (Timestamp)
 },
 "starRating": integer,
 "reviewerLanguage": string,
 "device": string,
 "androidOsVersion": integer,
 "appVersionCode": integer,
 "appVersionName": string,
 "thumbsUpCount": integer,
 "thumbsDownCount": integer,
 "deviceMetadata": {
  object (DeviceMetadata)
 },
 "originalText": string
}
Alanlar
text

string

Yorumun içeriği (ör. inceleme gövdesi). Bazı durumlarda kullanıcılar ayrı başlık ve gövde metniyle bir yorum yazabiliyordu. Bu durumlarda başlık ve gövde bir sekme karakteriyle birleştirilir ve ayrılır.

lastModified

object (Timestamp)

Bu yorumun son güncellenme zamanı.

starRating

integer

Yorumla ilişkili yıldız puanı (1 ile 5 arasında).

reviewerLanguage

string

Yorumcunun dil kodu. Bu bilgi cihaz ayarlarından alınır. Bu nedenle, yorumun yazıldığı dille eşleşmesi garanti edilmez. Mevcut olmayabilir.

device

string

Yorumcunun cihazının kod adı, ör. klte, flounder. Mevcut olmayabilir.

androidOsVersion

integer

Yorumun yazıldığı sırada kullanıcının cihazının tam sayı Android SDK sürümü (ör. 23, Marshmallow'dur). Mevcut olmayabilir.

appVersionCode

integer

Yorum yazıldığında yüklü olan uygulamanın tam sayı sürüm kodu. Mevcut olmayabilir.

appVersionName

string

Yorumun yazıldığı tarihte yüklü olan uygulamanın dize sürüm adı. Mevcut olmayabilir.

thumbsUpCount

integer

Bu yorumu beğenen kullanıcıların sayısı.

thumbsDownCount

integer

Bu yorumu beğenmeyen kullanıcıların sayısı.

deviceMetadata

object (DeviceMetadata)

Kullanıcı cihazının özellikleriyle ilgili bilgiler.

originalText

string

Yorumun çevrildiği çevrilmemiş metni. Eleştiri çevrilmediyse bu alan boş bırakılır.

Zaman damgası

Zaman Damgası, herhangi bir saat diliminden veya yerel takvimden bağımsız bir zamanı temsil eder ve nanosaniye çözünürlükteki saniye sayısı ve saniye kesirleri olarak kodlanır. Sayı, 1 Ocak 1970 gece yarısı UTC saat dilimine göre belirlenir.

JSON gösterimi
{
 "seconds": string,
 "nanos": integer
}
Alanlar
seconds

string (int64 format)

Unix sıfır zamanından bu yana geçen, UTC saatini saniye cinsinden gösterir.

nanos

integer

Nanosaniyelik çözünürlükte saniyenin negatif olmayan kesirleri. 0 ile 999.999.999 arasında (bu değerler dahil) olmalıdır.

DeviceMetadata

Kullanıcının cihazının özellikleri.

JSON gösterimi
{
 "productName": string,
 "manufacturer": string,
 "deviceClass": string,
 "screenWidthPx": integer,
 "screenHeightPx": integer,
 "nativePlatform": string,
 "screenDensityDpi": integer,
 "glEsVersion": integer,
 "cpuModel": string,
 "cpuMake": string,
 "ramMb": integer
}
Alanlar
productName

string

Cihaz modeli adı (ör. Droid)

manufacturer

string

Cihaz üreticisi (ör. Motorola)

deviceClass

string

Cihaz sınıfı (ör. tablet)

screenWidthPx

integer

Piksel cinsinden ekran genişliği

screenHeightPx

integer

Piksel cinsinden ekran yüksekliği

nativePlatform

string

Yerel platformların virgülle ayrılmış listesi (ör. "arm", "arm7")

screenDensityDpi

integer

DPI olarak ekran yoğunluğu

glEsVersion

integer

OpenGL sürümü

cpuModel

string

Cihaz CPU modeli, ör. "MSM8974"

cpuMake

string

Cihazın CPU markası, ör. "Qualcomm"

ramMb

integer

Megabayt cinsinden cihaz RAM'i, ör. "2048"

DeveloperComment

Kullanıcı ve geliştirici arasındaki görüşmeden geliştirici girişi.

JSON gösterimi
{
 "text": string,
 "lastModified": {
  object (Timestamp)
 }
}
Alanlar
text

string

Yorumun içeriği (ör. yanıt gövdesi).

lastModified

object (Timestamp)

Bu yorumun son güncellenme zamanı.

Yöntemler

get

Tek bir yorum alır.

list

Tüm yorumları listeler.

reply

Tek bir yoruma verilen yanıtlar veya mevcut bir yanıtı günceller.