Rozszerzenie możliwości edytorów za pomocą dodatków do Google Workspace

Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google to działające w chmurze rozwiązanie umożliwiające współpracę w czasie rzeczywistym. Jednak modyfikowanie i wyświetlanie odpowiednich informacji w edytorach jest często czasochłonne.

Możesz oszczędzić czas i wysiłek użytkowników, rozszerzając Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google za pomocą dodatków do Google Workspace. Dodatki do Google Workspace do Formularzy Google nie są jeszcze dostępne.

Gdy tworzysz dodatek do Google Workspace, możesz definiować interfejsy niestandardowe, które są wstawiane bezpośrednio do edytorów. Interfejsy te pomagają automatyzować zadania, prezentować użytkownikowi dodatkowe informacje lub umożliwiać mu interakcję z systemem innej firmy bez konieczności przechodzenia na nową kartę przeglądarki.

Dzięki dodatkom do Google Workspace możesz tworzyć te interfejsy edytora:

  • Interfejsy strony głównej
  • Interfejsy API typu REST
  • Interfejsy podglądu linków

Zobacz, co możesz zrobić

Dodatki do Google Workspace tworzy się przy użyciu usługi kart. Więcej informacji znajdziesz w artykule o tworzeniu dodatków do Google Workspace.

Działanie dodatku do Google Workspace jest konfigurowane za pomocą pliku manifestu. Aby włączyć dodatek Google Workspace dla edytorów, dodaj sekcje przeznaczone dla tej usługi.

Konfigurując dodatek do Google Workspace pod kątem edytorów, musisz określić interfejsy, które chcesz utworzyć dla tego dodatku, i działania, jakie może on wykonywać. Więcej informacji znajdziesz w tych przewodnikach: