Rozszerz możliwości Google Workspace za pomocą dodatków

Dodatki to niestandardowe aplikacje, które integrują się z aplikacjami Google Workspace.

Większość dodatków została utworzona przy użyciu Apps Script. Jeśli chcesz utworzyć dodatek w wybranym języku kodowania, przeczytaj artykuł Tworzenie dodatku w dowolnym języku kodowania.

Dodaj nowe uprawnienia do konta Google Workspace

Dodatki mogą pomóc w automatyzacji zadań lub udostępnieniu usług lub informacji innych firm w Google Workspace. Dzięki dodatkom możesz:

  • Twórz niestandardowe interfejsy, które są bezpośrednio zintegrowane z aplikacjami Google Workspace. Interfejsy te mogą wyświetlać informacje użytkownikowi i udostępniać mu opcje.
  • Pracuj z Google Workspace, aby usprawnić pracę, automatyzując lub upraszczając zadania.
  • Z łatwością kontroluj dane i przenoś je między aplikacjami Google.
  • Wyeliminuj konieczność przełączania się między przeglądarką, zapewniając użytkownikom w Google Workspace wszystko, czego potrzebuje.
  • łączyć się z usługami innych firm w aplikacjach Google Workspace, co umożliwia pobieranie i przesyłanie danych z tych usług do i z Google Workspace.

Rodzaje dodatków

Istnieją 2 typy dodatków, które możesz utworzyć za pomocą Apps Script: dodatki do Google Workspace i dodatki do edytora. Więcej informacji znajdziesz w artykule Typy dodatków.

Wypróbuj krótkie wprowadzenie

W ciągu kilku minut możesz utworzyć jeden z tych prostych dodatków: