Zwiększanie możliwości Google Workspace dzięki dodatkom

Dodatki to dostosowane aplikacje, które integrują się z aplikacjami Google Workspace.

Większość dodatków została utworzona przy użyciu Apps Script. Jeśli chcesz utworzyć dodatek w wybranym języku kodowania, przeczytaj sekcję Tworzenie dodatku w dowolnym języku kodowania.

Dodaj nowe możliwości do aplikacji Google Workspace

Dodatki mogą pomóc zautomatyzować zadania lub udostępnić usługi lub informacje innych firm w Google Workspace. Dzięki dodatkom możesz:

  • Twórz niestandardowe interfejsy, które są bezpośrednio zintegrowane z aplikacjami Google Workspace. Mogą one wyświetlać użytkownikowi informacje i udostępniać mu opcje.
  • Zadbaj o wydajność pracy z Google Workspace, automatyzując lub upraszczając zadania.
  • Łatwo kontroluj dane i przenoś je między aplikacjami Google.
  • Wyeliminuj konieczność przełączania się między przeglądarką, zapewniając użytkownikowi wszystko, czego potrzebuje w Google Workspace.
  • Łącz się z usługami innych firm w aplikacjach Google Workspace, aby pobierać i przesyłać dane z tych usług do i z Google Workspace.

Rodzaje dodatków

Istnieją 2 rodzaje dodatków, które można tworzyć przy użyciu Apps Script: dodatki do Google Workspace i dodatki do edytora. Więcej informacji o każdym z nich znajdziesz w artykule Typy dodatków.

Wypróbuj krótkie wprowadzenie

W kilka minut możesz utworzyć jeden z tych prostych dodatków: