Wersje

Wersja to statyczna kopia skryptu. Wersje pozwalają śledzić zmiany. Po zapisaniu wersji nie można jej zmienić. Używaj wersji podczas pracy ze skryptem, który przechodzi wiele zmian i iteracji.

Tworzenie wersji jest wymagane podczas pisania biblioteki. Więcej informacji znajdziesz w artykule Biblioteki.

Utwórz wersję

Wersja jest tworzona automatycznie podczas tworzenia nowego wdrożenia. Nową wersję możesz też utworzyć z istniejącego wdrożenia, wykonując te czynności:

  1. Otwórz projekt skryptu.
  2. U góry kliknij Wdróż > Zarządzaj wdrożeniami.
  3. Wybierz aktywne wdrożenie, dla którego chcesz utworzyć nową wersję, i kliknij Edytuj .
  4. W sekcji Wersja wybierz Nowa wersja.
  5. Kliknij Wdróż.