ดัชนีแพ็กเกจ

แพ็กเกจใน Google Cast สําหรับ Android Sender:
com.google.android.gms.cast มีชั้นเรียนสําหรับ Google Cast API พื้นฐาน
com.google.android.gms.cast.framework มีชั้นเรียนสําหรับการโต้ตอบกับอุปกรณ์ Google Cast
com.google.android.gms.cast.framework.media มีชั้นเรียนสําหรับควบคุมสื่อ
com.google.android.gms.cast.framework.media.uicontroller มีคลาสสําหรับการสร้างตัวควบคุมสื่อ UI
com.google.android.gms.cast.framework.media.Widget มีคลาสที่มีวิดเจ็ตเฟรมเวิร์ก