Paket Dizini

Android TV Alıcısı için Google Cast'teki paketler:
com.google.android.gms.cast.tv Android TV uygulamaları için sınıflar içerir. Alıcı uygulamalar olarak çalışır.
com.google.android.gms.cast.tv.cac Asistan tarafından başlatılan komutların işlenmesine yönelik sınıfları içerir.
com.google.android.gms.cast.tv.media Medya komutlarını ve medya durumunu işleme sınıflarını içerir.