Sınıf: DashTimedMetadata

Marka

DashTimedMetadata

yeni DashTimedMetadata()

Özellikler

eventElement

(null olmayan Öğe veya tanımsız)

Etkinliği tanımlayan XML öğesi.

schemeIdUri

(dize veya tanımsız)

Mesaj şemasını tanımlar.

value

(dize veya tanımsız)

Bölgenin değerini belirtir.