Sınıf: NetworkRequestInfo

Marka

NetworkRequestInfo

yeni NetworkRequestInfo()

Özellikler

içerik

boş değer Uint8Array

İsteğin içeriği. Bu bilgi, lisans isteği gövdesini değiştirmek için kullanılabilir.

headers

Nesne

Üst bilgide göndermek istediğiniz özellikleri içeren bir nesne.

timeoutInterval

null özellikli sayı

Ağ isteği zaman aşımı (milisaniye cinsinden).

url

boş değer atanabilir dize

İstenen URL.

withCredentials

boolean

true olarak ayarlandığında, CORS Access-Control isteklerinin çerezler veya yetkilendirme üstbilgileri gibi kimlik bilgileri kullanılarak yapılması gerektiğini belirtir.