Sınıf: NetworkRequestInfo

Marka

Ağİstek Bilgisi

yeni NetworkRequestInfo()

Özellikler

içerik

null boş Uint8Array

İsteğin içeriği. Bu, lisans isteğinin gövdesinde değişiklik yapmak için kullanılabilir.

başlıklar

İtiraz et

Üstbilgide göndermek istediğiniz özellikleri içeren bir nesne.

zaman aşımı

boş değer

Milisaniye olarak ağ isteği zaman aşımı.

url

boş dize

İstenen URL.

kimlik bilgisi

boolean

true olarak ayarlandığında, CORS Access-Control isteklerinin çerezler veya yetkilendirme başlıkları gibi kimlik bilgileri kullanılarak yapılması gerektiğini belirtir.