Sınıf: NetworkResponseInfo

Marka

NetworkResponseInfo

yeni NetworkResponseInfo()

Özellik

headers

null özellikli Nesne

Yanıt üstbilgilerinde gönderilen özellikleri içeren bir nesne.