Sınıf: BreakSeekData

Marka

BreakSeekData

yeni BreakSeekData(seekFrom, lookTo, break)

Parametre

seekFrom

sayı

seekTo

sayı

breaks

Boş olmayan cast.framework.messages.Break dizisi

Değer boş olamaz.

Özellikler

breaks

null olmayan null cast.framework.messages.Break dizisi

Araların listesi.

seekFrom

sayı

Geçerli oynatma süresi.

seekTo

sayı

Aramanın tam zamanı.