Sınıf: CacheItemEvent

Marka

ÖnbellekÖğesiEtkinliği

yeni CacheItemEvent(type, url)

Parametre

tür

cast.framework.events.EventType

Bu etkinliğin türü.

Değer boş olmamalıdır.

url

string

Önbellekten getirilen verilerin URL'si.

Özellik

url

sabit

string

Önbellekten getirilen verilerin URL'si.