Sınıf: CacheItemEvent

Marka

CacheItemEvent

yeni CacheItemEvent(tür, url)

Parametre

tür

cast.framework.events.EventType

Bu etkinliğin türü.

Değer boş olamaz.

url

dize

Önbellekten getirilen verilerin URL'si.

Özellik

url

sabit

dize

Önbellekten getirilen verilerin URL'si.