Sınıf: EmsgEvent

Marka

EmsgEvent

yeni EmsgEvent(emsgData)

Parametre

emsgData

Nesne

Değer boş olamaz.

Özellikler

endTime

sabit

(sayı veya tanımsız)

Etkinliğin sona erdiği saat (sunum zamanında).

eventDuration

sabit

(sayı veya tanımsız)

Etkinliğin süresi (zaman ölçeği birimleri cinsinden).

id

sabit

(sayı veya tanımsız)

İletinin bu örneğini tanımlayan bir alan.

messageData

sabit

(null olmayan Uint8Array veya tanımsız)

schemeIdUri değeri ile işaret edilirse ID3 meta verilerini içerebilen mesajın gövdesi. schemeIdUri "https://aomedia.org/emsg/ID3" ve "https://developer.apple.com/streaming/emsg-id3" her zaman ID3 meta verilerini işaret eder.

presentationTimeDelta

sabit

(sayı veya tanımsız)

İçeren segmentin başlangıcına göre etkinliğin başladığı ofset (zaman ölçeği birimi cinsinden).

schemeIdUri

sabit

(dize veya tanımsız)

Mesaj şemasını tanımlar.

segmentData

sabit

(null olmayan Uint8Array veya tanımsız)

EMSG'yi içeren ham segment verilerinin tamamı. Bu alanın kullanımdan kaldırılması planlandı. Bu alan yerine sağlanan EMSG etkinlik verisi alanlarının kullanılması önerilir.

startTime

sabit

(sayı veya tanımsız)

Etkinliğin başladığı saat (sunum zamanında).

timescale

sabit

(sayı veya tanımsız)

Zaman ölçeğini, tik/saniye cinsinden tanımlar.

value

sabit

(dize veya tanımsız)

Etkinliğin değerini belirtir.