Sınıf: LiveStatusEvent

Marka

CanlıDurum Etkinliği

yeni LiveStatusEvent(type, liveSeekableRange)

Parametre

tür

cast.framework.events.EventType

Bu etkinliğin türü.

Değer boş olmamalıdır.

canlıSeekableRange

cast.framework.messages.LiveSeekableRange

Canlı yayın durumu güncellendi.

Değer boş olmamalıdır.

Özellik

canlıSeekableRange

sabit

boş olmayan cast.framework.messages.LiveSeekableRange

Canlı yayın durumu güncellendi.