Sınıf: LiveStatusEvent

Marka

LiveStatusEvent

yeni LiveStatusEvent(tür, LiveSeekableRange)

Parametre

tür

cast.framework.events.EventType

Bu etkinliğin türü.

Değer boş olamaz.

liveSeekableRange

cast.framework.messages.LiveSeekableRange

Yayın durumu güncellendi.

Değer boş olamaz.

Özellik

liveSeekableRange

sabit

non-null cast.framework.messages.LiveSeekableRange

Yayın durumu güncellendi.