Sınıf: LoadEvent

Marka

Yükleme etkinliği

yeni LoadEvent(type, media)

Parametre

tür

cast.framework.events.EventType

Değer boş olmamalıdır.

medya

İsteğe bağlı

cast.framework.messages.MediaInformation

Değer boş olmamalıdır.

Özellik

medya

sabit

(null olmayan cast.framework.messages.MediaInformation veya tanımlanmamış)

Yüklenen medyayla ilgili bilgiler.