Sınıf: LoadEvent

Marka

LoadEvent

yeni LoadEvent(tür; medya)

Parametre

tür

cast.framework.events.EventType

Değer boş olamaz.

medya

İsteğe bağlı

cast.framework.messages.MediaInformation

Değer boş olamaz.

Özellik

medya

sabit

(null olmayan cast.framework.messages.MediaInformation veya undefined)

Yüklenen medyayla ilgili bilgiler.