Sınıf: MediaFinishedEvent

Marka

MedyaSonlandırıldı

yeni MediaFinishedEvent(currentMediaTime, endReason)

Parametre

geçerliMedyaSaati

İsteğe bağlı

number (sayı)

Sonlandırma Nedeni

İsteğe bağlı

cast.framework.events.EndedReason

Değer boş olmamalıdır.

Özellikler

geçerliMedyaSaati

sabit

(sayı veya tanımlanmamış)

Medyanın bittiği zaman (saniye cinsinden). Sıradaki bir öğe için bu değer, şu anda oynatılan sıra öğesindeki öğeyi temsil eder (0 değeri, sıranın yeni başladığı anlamına gelir).

Sonlandırma Nedeni

sabit

(null olmayan cast.framework.events.EndedReason veya tanımlanmamış)

Medyanın tamamlanma nedeni.