Sınıf: AudiobookContainerMetadata

Marka

AudiobookContainerMetadata

yeni AudiobookContainerMetadata()

Özellikler

yazarlar

(null olmayan dize dizisi veya tanımsız)

Kitabın yazarları.

anlatıcılar

(null olmayan dize dizisi veya tanımsız)

Sesli kitap anlatıcıları.

yayıncı

(dize veya tanımsız)

Kitabın yayıncısı.

releaseDate

(dize veya tanımsız)

ISO 8601 biçiminde belirtilen, kitabın yayınlandığı tarih; örneğin, 2014-02-10.