Sınıf: AudiobookKapsayıcıMeta Verileri

Marka

Sesli KitapKapsayıcıMeta Verileri

yeni AudiobookKapsayıcıMeta()()

Özellikler

yazarlar

(null olmayan dize veya tanımsız)

Kitabın yazarları.

anlatıcılar

(null olmayan dize veya tanımsız)

Sesli kitap anlatıcıları.

yayıncı

(dize veya tanımlanmamış)

Kitabın yayıncısı.

yayın tarihi

(dize veya tanımlanmamış)

Kitabın yayınlandığı tarih (ISO 8601 biçiminde, örneğin, 2014-02-10).