Sınıf: Mola

Marka

Duraklama

yeni Break(id, breakClipIds, position)

Parametre

id

string

Aranın benzersiz kimliği.

BreakClipId'ler

Dize dizisi

Bu araya dahil olan ara klip kimliklerinin listesi.

Değer boş olmamalıdır.

position

number (sayı)

Bu aranın ana video içindeki konumu.

Özellikler

BreakClipId'ler

boş olmayan dize dizisi

Bu araya dahil olan ara klip kimliklerinin listesi.

süre

(sayı veya tanımlanmamış)

Aranın saniye cinsinden süresi.

id

string

Benzersiz gerçek kimlik.

Yerleşik

(boole veya tanımlanmamış)

Aranın ana akışa yerleştirilip yerleştirilmediğini belirtir.

İzlendi

boolean

Molanın izlenip izlenmediği Ara oynatılmaya başladığında bu, true olarak işaretlenir. Bu alan false yerine true olarak değiştirildiğinde, gönderen kişi bu araya karşılık gelen ilerleme çubuğu işaretçisinin rengini değiştirebilir. Bu durum, kullanıcının arayı görüntülediğini gösterir.

position

number (sayı)

Aranın ana video içindeki konumu. -1, ana videonun saniye cinsinden sonunu belirtir.