کلاس: ContentRating

سازنده

رتبه بندی محتوا

جدید ContentRating()

ویژگی

نماد رتبه بندی

نماد رتبه بندی محتوا. در صورت ارائه، همراه با پیش نمایش "Playing Next" نمایش داده می شود.