Sınıf: ErrorData

Marka

ErrorData

yeni ErrorData(tür)

Parametre

tür

cast.framework.messages.ErrorType

Değer boş olamaz.

Özellikler

customData

(Nesne veya tanımsız)

Bu istek için uygulamaya özel veriler. Gönderen ve alıcının, özel mesajlar içeren yeni bir ad alanı kullanmak zorunda kalmadan medya protokolünü kolayca genişletmesini sağlar.

detailedErrorCode

(null olmayan cast.framework.events.DetailedErrorCode veya undefined)

Oynatıcıdan isteğe bağlı ayrıntılı hata kodu.

neden

(null olmayan cast.framework.messages.ErrorReason veya tanımlanmamış)

Hata nedeni.

requestId

sayı

İsteğin kimliği; isteği/yanıtı ilişkilendirmek için kullanılır.

tür

non-null cast.framework.messages.ErrorType