Sınıf: ErrorData

Marka

Hata Verileri

yeni ErrorData(type)

Parametre

tür

cast.framework.messages.ErrorType

Değer boş olmamalıdır.

Özellikler

özelVeri

(Nesne veya tanımsız)

Bu istek için uygulamaya özel veriler. Gönderen ve alıcının özel mesajlarla yeni bir ad alanı kullanmak zorunda kalmadan medya protokolünü kolayca genişletmesini sağlar.

ayrıntılıHataKodu

(null olmayan cast.framework.events.ayrıntılıErrorCode veya tanımlanmamış)

Oynatıcıdan isteğe bağlı ayrıntılı hata kodu.

neden

(null olmayan cast.framework.messages.ErrorReason veya tanımlanmamış)

Hata nedeni.

istek kimliği

number (sayı)

İsteğin kimliği, istek/yanıt arasında ilişki kurmak için kullanılır.

tür

boş olmayan cast.framework.messages.ErrorType