Sınıf: GenişletilmişMediaStatus

Marka

ExtendedMediaStatus

yeni GenişletilmişMediaStatus(playerState, medya, mediaSessionId)

Parametre

playerState

cast.framework.messages.ExtendedPlayerState

Değer boş olamaz.

medya

İsteğe bağlı

cast.framework.messages.MediaInformation

Değer boş olamaz.

mediaSessionId

İsteğe bağlı

sayı

Özellikler

medya

(null olmayan cast.framework.messages.MediaInformation veya undefined)

mediaSessionId

(sayı veya tanımsız)

playerState

non-null cast.framework.messages.ExtendedPlayerState