Sınıf: Resim

Marka

Resim

yeni Resim(url)

Parametre

url

dize

Resim URL'si.

Özellikler

yükseklik

(sayı veya tanımsız)

Resim yüksekliği.

url

dize

Resim URL'si.

genişlik

(sayı veya tanımsız)

Resim genişliği.