คลาส: LoadOptions

ผู้ผลิต

LoadOptions

ใหม่ LoadOptions()

พร็อพเพอร์ตี้

contentFilteringMode

(cast.framework.messages.ContentFilteringMode ที่ไม่ใช่ null หรือไม่ได้ระบุ)

โหมดการกรองเนื้อหาที่จะนำมาใช้