Sınıf: QueueChange

Marka

QueueChange

yeni QueueChange()

Özellikler

changeType

(null olmayan cast.framework.messages.QueueChangeType veya tanımsız)

Gerçek sıra değişikliği türü.

insertBefore

(sayı veya tanımsız)

Eklenen öğelerin önüne gelecek kimlik.

itemIds

(null olmayan sayı dizisi veya tanımsız)

Değiştirilen öğe kimliklerinin listesi.

reorderItemIds

(null olmayan sayı dizisi veya tanımsız)

Yeniden sıralanan öğe kimliklerinin listesi. Bu bilgi yalnızca QUEUE_REORDER isteklerine yanıt olarak kullanılır. changeType, UPDATE hâline gelir ve itemIds sıra öğelerinin tam listesini içerir.

requestId

(sayı veya tanımsız)

İlgili istek kimliği.

sequenceNumber

(sayı veya tanımsız)

Sıra değişikliği adım sırası kimliği. Çeşitli gönderenlerle alıcı arasındaki durum senkronizasyonunu koordine etmek için kullanılır.

tür

non-null cast.framework.messages.MessageType