Sınıf: İstek Verisi

Marka

RequestData

yeni RequestData(tür)

Parametre

tür

cast.framework.messages.MessageType

İstek türü.

Değer boş olamaz.

Özellikler

customData

(null olmayan Nesne veya tanımsız)

Bu istek için uygulamaya özel veriler. Gönderen ve alıcının, özel mesajlar içeren yeni bir ad alanı kullanmak zorunda kalmadan medya protokolünü kolayca genişletmesini sağlar.

mediaSessionId

(sayı veya tanımsız)

İsteğin geçerli olduğu medya oturumunun kimliği.

requestId

sayı

İsteğin kimliği; isteği/yanıtı ilişkilendirmek için kullanılır.

sequenceNumber

(sayı veya tanımsız)

Tüm sıra komutlarını senkronize etmek için kullanılacak bir sayı. Bir sıra komutu için sağlanırsa SDK, sıranın en son sıra numarasının istekle eşleştiğini doğrular. Geçerli SortNumber, giden sıra değişikliği mesajlarının bir parçası olarak sağlanır.