Sınıf: SeekableRange

Marka

SeekableRange

yeni SeekableRange(başlangıç, bitiş)

Parametre

start

İsteğe bağlı

sayı

end

İsteğe bağlı

sayı

Özellikler

end

(sayı veya tanımsız)

Saniye cinsinden aranabilir aralığın sonu.

start

(sayı veya tanımsız)

Aranabilir aralığın saniye cinsinden başlangıcı.