Sınıf: TrackInfo

Marka

Kanal Bilgileri

yeni TrackInfo()

Özellikler

etkinİzleme Kimlikleri

(null olmayan sayı dizisi veya tanımlanmamış)

Etkin olması gereken kanal kimlikleri.

dil

(dize veya tanımlanmamış)

Etkin olması gereken parçaların dili. İkisi de belirtilirse dil alanı activeTrackIds karşısında öncelikli olur.

metinİzleme Stili

(null olmayan cast.framework.messages.TextTrackStyle veya tanımlanmamış)

Metin parçası stili.

parkurlar

(null olmayan cast.framework.messages.Track veya boş olmayan dizi)

Parça bilgileri.