Sınıf: TrackInfo

Marka

TracksInfo

yeni TrackInfo()

Özellikler

activeTrackIds

(null olmayan sayı dizisi veya tanımsız)

Etkin olması gereken izleme kimlikleri.

language

(dize veya tanımsız)

Etkin olması gereken parçaların dili. Her ikisi de belirtilirse dil alanı, activeTrackIds özelliğine göre öncelikli olur.

textTrackStyle

(null olmayan cast.framework.messages.TextTrackStyle veya tanımsız)

Metin izleme stili.

parkurlar

(null olmayan, cast.framework.messages.Track veya tanımsız dizi)

Parça bilgileri.