Sınıf: UserActionRequestData

Marka

Kullanıcıİşlemi İsteği Verileri

yeni UserActionRequestData()

Özellikler

clear

(boole veya tanımlanmamış)

Kullanıcı işleminin temizlenmesi isteği belirtin (örneğin, "beğenme" işlemini geri alma).

kullanıcıİşlemi

boş olmayan cast.framework.messages.UserAction

Uygulama tarafından gerçekleştirilecek kullanıcı işlemi.

kullanıcıİşlemBağlamı

(null olmayan cast.framework.messages.UserActionContext veya tanımsız)

Kullanıcı işlemi için isteğe bağlı bağlam bilgileri.