ชั้นเรียน: ระดับเสียง

ผู้ผลิต

ระดับเสียง

ใหม่ Volume()

พร็อพเพอร์ตี้

ระดับ

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ค่าที่แสดงระดับระดับเสียงของสตรีมปัจจุบันตั้งแต่ 0.0 ถึง 1.0 เช่น ค่า 0.5 จะแสดงปริมาณที่ครึ่งหนึ่งของค่าสูงสุด

ปิดเสียงอยู่

(บูลีนหรือไม่ระบุ)

true บ่งบอกว่าสตรีมปิดอยู่