Sınıf: Hacim

Marka

Ses Düzeyi

yeni Volume()

Özellikler

düzey

(sayı veya tanımlanmamış)

0.0 ile 1.0 arasındaki geçerli akış hacmi düzeyini temsil eden bir değer. Örneğin, 0.5 değeri, hacminin yarısında hacmi yansıtır.

ses kapatıldı

(boole veya tanımlanmamış)

true, yayının sesinin kapalı olduğunu belirtir.