Arayüz: StateChange

Özellikler

süre

sayı

Oynatıcının bu durumda olduğu saniye sayısı. Bu, listedeki son girişse oynatıcı hâlâ bu durumda olduğu için süre artmaya devam eder.

state

dize

Oyuncunun girdiği durum. Bu durum "arabelleğe alınıyor", "oynatılıyor", "duraklatıldı" veya "sona erdi" olabilir.

timestamp

sayı

1970'ten beri durumun saniye cinsinden girildiği zaman damgası (ör. Date.now() / 1000).