Sınıf: İleti

Marka

Message

yeni Mesaj(tür, gönderen kimliği, veri)

Parametre

tür

dize

Mesaj türü. Her zaman "mesaj"dır.

senderId

dize

Gönderen kimliği.

veri

tüm türler

Mesaj yükü.

Değer boş olamaz.

Özellikler

veri

sabit

null olmayan her tür

Mesaj yükü.

senderId

sabit

dize

Gönderen kimliği.

tür

Mesaj türü. Her zaman "mesaj"dır.