Sınıf: ApplicationData

Marka

ApplicationData

yeni ApplicationData(ad, iconUrl, grupName, isRemoteControl, isActiveGroupPlayback)

Parametre

ad

dize

iconUrl

dize

groupName

İsteğe bağlı

dize

isRemoteControl

İsteğe bağlı

boolean

isActiveGroupPlayback

İsteğe bağlı

boolean

Özellikler

groupName

dize

Çalışan uygulamanın ses grubunun adı.

iconUrl

dize

Uygulama simgesi URL'si.

isRemoteControl

boolean

Uygulamanın başka bir oynatma alıcısına uzaktan kumanda olarak çalışıp çalışmadığı.

ad

dize

Uygulama Adı.