Sınıf: PlayerDataChangedEvent

Marka

PlayerDataChangedEvent

yeni PlayerDataChangedEvent(tür; alan; değer)

Parametre

tür

cast.framework.ui.PlayerDataEventType

Etkinlik türü.

Değer boş olamaz.

alan

dize

Değiştirilen alanın adı.

value

tüm türler

Alanın yeni değeri.

Özellikler

alan

dize

Değiştirilen alanın adı.

tür

non-null cast.framework.ui.PlayerDataEventType

value

tüm türler

Alanın yeni değeri.