Sınıf: UiConfig

Marka

UiConfig

yeni UiConfig()

Özellik

touchScreenOptimizedApp

(boole veya tanımsız)

Ayarlanırsa alıcı uygulamanın etkileşimli bir kullanıcı arayüzünü destekleyecek şekilde yapılandırıldığı SDK'ya bildirilir. Bu, alıcının Kullanıcı Arayüzü ControlsSlot atamalarını değiştirmesini sağlar ve sunulduğunda içerik üzerinde şeffaf bir ekran görüntüsü gösterir. Devre dışı bırakılırsa ControlsSlot'lar yapılandırılamaz ve sunulan kumaş opak olur. Ses içeriği çalınırken varsayılan kullanıcı arayüzü, tüm özel kullanıcı arayüzlerinin yerini alır. Bu işaret, cast-media-player öğesi kullanılırken varsayılan olarak ayarlanır. Etkileşimli olmayan cihazlarda bu işaretin bir etkisi yoktur. Bu cihazlarda cast-media-player öğesi kullanılıyorsa SDK varsayılan kullanıcı arayüzünü oluşturur. Özel medya öğesi kullanılıyorsa SDK, kullanıcı arayüzü bileşenlerini tanımlamak için alıcı uygulamayı kullanır.