คลาส: ActiveInputStateEventData

ผู้ผลิต

ActiveInputStateEventData

ใหม่ ActiveInputStateEventData(activeInputState)

พารามิเตอร์

activeInputState

cast.framework.ActiveInputState

สถานะอินพุตรีซีฟเวอร์

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

activeInputState

non-null cast.framework.ActiveInputState

สถานะอินพุตรีซีฟเวอร์