คลาส: ApplicationMetadata

ผู้ผลิต

ApplicationMetadata

ใหม่ ApplicationMetadata(sessionObj)

พารามิเตอร์

sessionObj

chrome.cast.Session

ข้อมูลเซสชัน

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

applicationId

สตริง

รหัสของแอปพลิเคชัน

รูปภาพ

อาร์เรย์ที่ไม่เป็นค่าว่างของ chrome.cast.Image

รายการรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับแอป

ชื่อ

สตริง

ชื่อแอปพลิเคชันที่มนุษย์อ่านได้

เนมสเปซ

อาร์เรย์ของสตริงที่ไม่เป็นค่าว่าง

รายการเนมสเปซที่แอปพลิเคชันฝั่งผู้รับรองรับ