คลาส: MediaSessionEventData

ผู้ผลิต

MediaSessionEventData

ใหม่ MediaSessionEventData(mediaSession)

พารามิเตอร์

mediaSession

chrome.cast.media.Media

เซสชันสื่อ

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

mediaSession

ค่าที่ไม่ใช่ Null chrome.cast.media.Media

เซสชันสื่อ