คลาส: AudiobookChapterMediaMetadata

ผู้ผลิต

AudiobookChapterMediaMetadata

ใหม่ AudiobookChapterMediaMetadata()

พร็อพเพอร์ตี้

bookTitle

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อหนังสือเสียง

chapterNumber

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

หมายเลขบท ใช้เพื่อการแสดงผล

chapterTitle

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อบท

รูปภาพ

(อาร์เรย์ที่ไม่ใช่ Null ของ chrome.cast.Image ที่ไม่ใช่ Null หรือไม่ได้ระบุ)

ภาพหน้าปกของบทหรือหนังสือ

คำบรรยาย

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อหนังสือเสียงสำหรับความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง

title

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อบท สำหรับความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง